Waarom is een digitaal graf niet gratis?

Om de kosten te dekken, zijn er inkomsten nodig.
Waarvan betalen ‘gratis’ apps en social media sites dan hun kosten als zij ‘gratis’ zijn?

Door informatie over u te verkopen

Voor gratis Apps en sites bent u het middelpunt van hun ‘verdienmodel’.
Iedere aanslag op uw toetsenbord en elke klik met uw muis wordt gevolgd en vastgelegd.
Zo is te zien wat u zoekt, wat u leest en wat u interesseert.
Waar, met wie, maar ook wanneer en wat u schrijft.
Wat u bekijkt, zendt, downloadt of uploadt.
Al die data verzamelen, analyseren en verkopen zij als informatie.
In feite komt “gratis” erop neer dat u betaalt met informatie over uzelf.
Daar hebben wij bewust NIET voor gekozen.

Wij respecteren uw privacy

Op hetdigitalegraf.nl wordt klikgedrag niet gevolgd, vastgelegd of als informatie verkocht.
Wij hebben geen winstoogmerk.
Om de kosten te dekken, vragen wij om een éénmalige bijdrage.
Hoeveel dat is, laten wij aan u over.
Dus geen abonnement of jaarlijkse kosten, maar ook niet ‘voor niks of gratis’.
Met uw bijdrage kunnen wij de digitale graven online houden.
Dat is ons ‘verdienmodel’.