Kan ik een familielid 'bijzetten'?

In tegenstelling tot een graf kunt u in een digitaal graf geen familielid ‘bijzetten’.
Daardoor zou de overledene die ‘bijgezet wordt’, niet direct meer terug te vinden zijn.
Een digitaal graf is een eeuwigdurende persoonlijke website.
Elk digitaal graf heeft een unieke naam.
Die is afgeleid van de naam en de geboortedatum van de overledene.
Door een nieuw digitaal graf op te richten voor de ‘bij te zetten overleden dierbare’ en die te verbinden (zie de vraag over Familiegeschiedenis) met het digitale graf van het familielid (of familieleden), is de overledene direct terug te vinden en is de familierelatie voor iedereen duidelijk zichtbaar.