Disclaimer

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe telecomwet van kracht. Dit houdt in dat wij wettelijk verplicht zijn u als bezoeker te informeren over eventuele cookies en (impliciet) toestemming moeten vragen voor het gebruik van niet functionele cookies. Ook onze website maakt gebruik van cookies.
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie opgeslagen wordt. Bij een volgend bezoek aan onze website worden de opgeslagen gegevens weer teruggestuurd naar de server. Op deze manier herkent de server de browser en kunnen bij een volgend bezoek bepaalde gegevens worden opgehaald.
De cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u bij een volgend bezoek aan onze website kunt worden herkend, bevatten geen persoonsgegevens. Ze bevatten enkel een (uniek) nummer en kunnen daarom niet worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen identificeren. Daarnaast kunnen onze cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. 
Het gebruik van cookies door onze website blijft beperkt tot het bijhouden van webstatistieken. Op basis van deze informatie kunnen wij bepaalde verbeteringen doorvoeren en onze website aanpassen aan de behoefte van de bezoeker. Uw gegevens worden dus niet gebruikt om uw identiteit te achterhalen, maar slechts om uw bezoek aan onze website te analyseren. 

 
Wij doen onze uiterste best voor deze site maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of misverstanden die door kennisname van de informatie kunnen ontstaan. Ondanks de uiterste zorg die wij besteden aan de samenstelling en de inhoud, kan het voorkomen dat de informatie op de website hetdigitalegraf.nl en/of in de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of in de overige e-mailberichten (inclusief de bijlagen) onvolledig of onjuist van aard is. Aan de inhoud van de website en/of van de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of van overige e-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onvolledige of incorrecte inhoud van de website en/of uit de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of uit overige e-mailberichten (inclusief de bijlagen).
Ook in het geval van directe of indirecte schade voortvloeiend uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website en/of de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of de overige e-mailberichten (inclusief de bijlagen) te kunnen raadplegen aanvaarden wij op geen enkele wijze aansprakelijkheid.
Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten voor directe of indirecte schade die ontstaat op het moment dat de ontvanger de inhoud van de website en/of de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of de overige e-mailberichten (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert voor diens eigen contacten.
Ook wordt door ons aansprakelijkheid uitgesloten als gevolg van directe of indirecte schade die ontstaat doordat de ontvanger informatie van de website en/of van de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of van overige e-mailberichten (inclusief de bijlagen) aan derden verstrekt bijvoorbeeld aan diens familie of vrienden. Wij zijn uiterst selectief ten aanzien van sites van derden waarnaar verwezen wordt. Voor zover op deze website en/of in de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of in de overige e-mailberichten (inclusief de bijlagen) naar derden wordt gelinkt zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door die derden op hun websites of in hun overige elektronische of schriftelijke berichten en/of het gebrekkig functioneren van die websites en/of voor de gebrekkige kwaliteit van eventuele producten of diensten die op die websites worden aangeboden. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor een privacybescherming van gebrekkige aard op die websites. De privacybescherming is gebrekkig indien het niet voldoet aan dwingendrechtelijke bepalingen van de wet. Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.
Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit een niet onbelemmerde toegang tot deze site.
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van hetdigitalegraf.nl. Dit geldt ook voor het gebruik van het logo van hetdigitalegraf.nl. Uw verzoek voor toestemming dient u te richten aan de servicedesk van het programma (info@hetdigitalegraf.nl). Het vorige punt geldt uitsluitend dan niet indien uitdrukkelijk vermeld staat dat een bepaalde aangeboden informatie vrij mag worden verspreid. De vermelding bepaalt dan ook of dat met bronvermelding moet of dat vrije Creative Commons van toepassing is. Deze site geeft geen medisch of psychologisch advies. Ook uit de inhoud van de e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vloeit geen medisch of psychologisch advies voort. Indien u of een familielid/bekende gezondheidsklachten heeft, raden wij u aan te allen tijde contact op te nemen met uw huisarts of uw specialist. De informatie op deze site en/of uit de elektronische nieuwsbrief (inclusief de bijlagen) en/of uit overige e-mailberichten (inclusief de bijlagen) is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt of vertegenwoordiger wordt verstrekt of die door een zorgverlener aan de cliënt of vertegenwoordiger wordt verstrekt.
Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is u niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming te gebruiken of te verspreiden. Wij doen onze uiterste best voor de informatieveiligheid maar garanderen niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.
Hoewel hetdigitalegraf.nl uiterste zorg betracht aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, kan dat niet te allen tijde worden gegarandeerd.
De informatie op de site wordt regelmatig aangepast. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.