EEN DIGITAAL GRAF

is voor altijd

Waarom?

Als een dierbare overlijdt, leggen wij hun lichaam in een graf of strooien hun asresten uit en delen herinneringen.

Dan ruimen wij hun persoonlijke bezittingen op.
En na verloop van tijd blijft er niets meer over dat nog aan hen herinnert en niemand die hen herinnert.

Een digitaal graf bewaart hun nagedachtenis voor huidige en toekomstige generaties.

Vrijwillige bijdrage

U heeft geen jaarlijks terugkerende kosten.

Voor een digitaal graf vragen wij een eenmalige bijdrage.

Hoeveel u wilt bijdragen, laten wij aan u over

Met uw eenmalige bijdrage helpt u mee om alle digitale graven altijd online te houden.

Zodat huidige en toekomstige generaties meer te weten komen over hun voorouders.

Kiezen

U kunt kiezen uit verschillende thema’s voor het ontwerp van een digitaal graf. Regelmatig verschijnen er nieuwe.

Wilt u een eigen foto als achtergrond of een ander lettertype of een andere kleurstelling? Wij passen het thema graag aan uw persoonlijke wensen aan.

Standaard heeft een thema 4 pagina’s. In Memoriam. Profiel. Levensverhalen. Fotoalbums. Nieuwe pagina’s en fotoalbums voegt u eenvoudig toe.

Voor altijd

Voor altijd voor iedereen een digitaal graf online houden. Dat willen wij bereiken. Zodat ook volgende generaties meer te weten komen over hun voorouders.

Elk digitaal graf krijgt een unieke naam, afgeleid van de naam en de geboortedatum van de overledene. Een digitaal graf is beveiligd (https://) en krijgt tijdig de nodige updates. En het kan afgeschermd worden voor het publiek met een wachtwoord.

Wij helpen u met het plaatsen van de teksten en afbeeldingen die u aanlevert. Of leren u met voorbeelden in video’s hoe u dat eenvoudig zelf doet.

Aanvragen

Een digitaal graf voor een overleden dierbare vraagt u aan door inzending van:

1. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

2. een afschrift of uittreksel van de akte van overlijden.

Zonder het afschrift of uittreksel van de akte van overlijden kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

U heeft het afschrift of uittreksel van de akte van overlijden nodig.
Dat vraagt u aan in de gemeente waar het overlijden plaats vond. Daar zijn kosten aan verbonden.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Stuur mij het aanvraagformulier toe

3 + 15 =